Eixampla la tenda

Sinodalitat

Itinerari del Sínode
2021-2024:
«Per una Església sinodal: comunió, participació, missió» 

2021

Dimarts, 7 de setembre 2021 

Secretaria General del Sínode: «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió. Document preparatori», «Vademècum». 

Dissabte i diumenge, 9-10 d’octubre 2021 

Obertura del camí sinodal al Vaticà. 

FASE DIOCESANA LOCAL 

Diumenge, 17 d’octubre 2021 

Obertura de la fase diocesana del Sínode a l’Eucaristia a la Catedral de Barcelona, presidida pel Cardenal-Arquebisbe, i a les celebracions dominicals de les parròquies i comunitats diocesanes. 

Dimarts, 19 d’octubre 2021 

Presentació de l’itinerari sinodal a la reunió del Consell episcopal amb els Delegats diocesans. 

Dimecres, 20 d’octubre 2021 

Presentació de l’itinerari sinodal al Consell Presbiteral. 

Dissabte, 23 d’octubre 2021 

Presentació de l’itinerari sinodal al Consell Pastoral Diocesà. 

Dimarts, 26 d’octubre 2021

Presentació de l’itinerari sinodal als Arxiprestos. 

Dissabte, 6 de novembre 2021 

Primera trobada amb els dinamitzadors dels grups sinodals en els arxiprestats, parròquies, moviments, associacions, congregacions, etc.: formació i fonamentació sobre els aspectes teològics i metodològics. 

2022

Dissabte, 5 de febrer 2022 

Segona trobada amb els dinamitzadors dels grups sinodals en els arxiprestats, parròquies, moviments, associacions, congregacions, etc.: per acompanyar el treball i orientar la síntesi. 

Diumenge, 24 d’abril 2022 

Data límit per fer arribar el resum de la reflexió dels grups al correu electrònic: sinode@arqbcn.cat 

Diumenge, 29 de maig 2022

Trobada final diocesana, tot compartint i agraint el treball realitzat: «Arquebisbat de Barcelona. Síntesi de la fase diocesana del Sínode 2021-2023». 

Català
Síntesi de la fase diocesana del Sínode 2021-2023
Per una Església sinodal: comunió, participació, missió
Arquebisbat de Barcelona
Descarregar
Español
Síntesis de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión
Archidiócesis de Barcelona
Descargar

Dissabte, 11 de juny 2022 

Assemblea sinodal de la Conferència Episcopal Española: «Síntesi so- bre la fase diocesana del Sínode sobre la sinodalitat de l’Església que peregrina a Espanya).
(més informació)

Español
Síntesis sobre la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia que peregrina en España
Descargar

Dilluns, 15 d’agost 2022 

Data límit perquè les Conferències Episcopals enviïn les seves síntesis a Roma. S’allarga el procés sinodal fins a l’any 2024. 

Etapa Continental

Dilluns, 24 d’octubre 2022

Secretaria General del Sínode: «Document de treball per a l’Etapa Continental. “Eixampla la teva tenda” (Is 54,2)».

Català
Document de treball per a l’Etapa Continental
«Eixampla la teva tenda» (Is 54,2)
Descarregar
Español
Documento de trabajo para la Etapa Continental
«Ensancha el espacio de tu tienda» (Is 54,2)
Descargar

2023

Divendres, 20 de gener 2023

«Arquebisbat de Barcelona: Reflexió i discerniment diocesà en l’Etapa Continental del Sínode».

Català
Reflexió i discerniment diocesà en l’Etapa Continental del Sínode. Arquebisbat de Barcelona.
Descarregar
Español
Reflexión y discernimiento diocesano en la Etapa Continental del Sínodo. Arzobispado de Barcelona. 
Descargar

Dissabte, 28 de gener 2023 

Assemblea sinodal de la Conferència Episcopal Española: «Síntesi per a l’Etapa Continental europea».

Español
Síntesi per a l’Etapa Continental Europea 
Descargar

Febrer-març 2023

Set Assemblees continentals: Àfrica i Madagascar, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina i el Carib, Àsia, Europa, Oceania, Orient Mitjà.

5-12 de febrer 2023 

Assemblea continental europea a Praga: «Dossier final», amb les «Conclusions finals» (9 de febrer), la «Nota final dels bisbes» (11 de febrer) i el «Document final»

Català
Dossier final Assamble Continetal Europea
Sínode 2021 - 2024
Descarregar
Español
Dosier final Assamblea Continental Europea
Sínodo 2021 - 2024
Descargar

Sínode de bisbes

20 de juny 2023 

Presentació de l’«Instrumentum laboris», elaborat per la Secretaria General del Sínode a partir dels documents de les Assemblees conti- nentals. Serà la guia per als treballs de la XVI Assemblea General Ordinària que es desenvoluparà en dues sessions al Vaticà. 

Español
Instrumentum Laboris
Descargar

4-29 d’octubre 2023 

Primera sessió de la XVI Assemblea General Ordinària dels Sínode dels Bisbes. 

2024

Octubre 2024

Segona sessió de la XVI Assemblea General Ordinària dels Sínode dels Bisbes. 

Català
Itinerari del Sínode 2021-2024
Descarregar