Diàleg amb la increença

Itinerari Congrés de Laics 2019-2024:

La Conferència Episcopal Espanyola proposa la celebració d'un Congrés centrat en el laïcat: Poble de Déu "en sortida" amb l’objectiu de impulsar la conversió pastoral i missionera del laïcat en el Poble de Déu, com a signe i instrument de l’anunci de l’Evangeli de l’esperança i de l’alegria, per acompanyar els homes i les dones, en el seu camí vers una vida més plena.
Tres etapes: 

  1. Pre-Congrés
  2. Congrés
  3. Post-Congrés

1. Pre-Congrés

Gener - octubre 2019

Activitat preparatoria del congrés

Català
Document preparatòri del Congrés
“Un laicat en acció”
Descarregar
Español

Documento preparatorios del Congreso
"Un laico en acción

Descargar

Dissabte 9 novembre 2019

Trobada catalana de PreCongrés recollida dels treballs diocesans.
La Salle Bonanova ( Barcelona)

Informació del treball a la diòcesi 
de Barcelona i de la trobada catalana

novembre 2019 a febrer 2020

Treball dels Congresistes.

2. CONGRÉS DEL LAÏCAT, Poble De Déu “en sortida”.

divendres 14 a diumenge 16 de febrer de 2020, a Madrid
Informació del Congrés:

https://laicos.conferenciaepiscopal.es/experiencias/


Ponencia final del Sínodo:

3. POST CONGRÉS

divendres 14 a diumenge 16 de febrer de 2020

A Madrid
Informació del Congrés: 
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/experiencias/
Document final del Congrés: “Hacia un renovado Pentecostés”.

Guia de Trabajo para el post congreso de laicos.

4. PRIMER ANUNCI I ETAPA CONTINENTAL DEL SÍNODE

Octubre 2022 – gener 2023:
Sínode

Gener – abril 2023: 
Guió de treball de Nous Fruits (Primer Anunci)

5. PRIMER ANUNCI

30 abril 2023

Compartir les síntesis de les reflexions (ideas, pasos, acciones, dificultades, oportunidades)

3 de juny 2023

Encuentro online para compartir las primeras conclusiones
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/

Finales octubre 2023

Jornadas Delegados de Apostolado Seglar y Presidentes de Movimientos y Asociaciones Formación y preparación del Encuentro Nacional de Laicos, centrada en las propuestas del “Elegir”

Documents de treball

Català
Nous fruits
per a un Poble de Déu en camí
Descarregar
Español
Nuevos frutos
para un Pueblo de Dios en camino 
Descargar